• Accedi

    |

Tájékoztató a figyelmeztető e-maillel kapcsolatos adatkezelésről

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ ADATKEZELÉS KAPCSÁN A 2016/679 EU Rendelet (GDPR) 13. CIKKE ALAPJÁN

 

ADATKEZELŐ

  • a Tecnocasa Franchise hálózat magyarországi irodáit üzemeltető gazdasági társaságok, melyeknek aktuális listásját a tecnocasa.huoldalon találja meg
  • a Tecnocasa magyarországi Master Franchise jog birtokosa - Gruppo T.F.M. Kft. (1068 Budapest, Király utca 102.)

 

MIÉRT KERÜLNEK KEZELÉSRE AZ ADATAI ÉS MI TESZI JOGSZERŰVÉ AZ ADATKEZELÉST? KÖTELEZŐ-E AZ ADATOK SZOLGÁLTATÁSA?

MENNYI IDEIG TÁROLJUK A SZEMÉLYES ADATAIT?

1.     Ingatlan hírlevél

Hírlevél küldése az Ön részére, mely hírlevél a honlapon lévő új ajánlatokra vezető linket tartalmaz, amelyek részben vagy egészben összhangban vannak az Ön által a feliratkozáskor megadott keresési feltételekkel (keresett kerület, ár, ingatlantípus, vásárlás/bérlés célja, stb.)

 

A személyes adatok kezelésének jogalapja az érintett hozzájárulása.

Az adatlapon csillaggal jelölt adatok megadása kötelező a fent felsorolt célokból, ezért az ezen adatok szolgáltatásának esetleges megtagadása nem teszi lehetővé, hogy hírlevelet küldjünk Önnek.

A további adatok megadása fakultatív, de az információk meg nem adása vagy a személyes adatok nem teljes és/vagy pontatlan megadása, az Ön érdekei és /vagy elvárásaihoz képest szolgáltatások hiányos és/ vagy pontatlan biztosítását eredményezheti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A hozzájárulás visszavonásáig

Az érintett hozzájárulásának visszavonása esetén, a személyes adatok megsemmisítésre, törlésre vagy anonimizálásra kerülnek, a törlési és backup folyamatokkal összhangban.

 

A KEZELT ADATOK KATEGÓRIÁI

A kezelt adatok azok, amelyeket a feliratkozás pillanatában a szolgáltatás igénybevétele érdekében megadott, illetőleg azok, amelyek esetlegesen később kerültek begyűjtésre.

E-mail cím és esetleges további, a hozzájárulási adatlapon kért adatok.

 

 

AZ ADATOK CÍMZETTJEI

Az adatokat - az adatkezelő útján - a Tecnocasa Franchise hálózat magyarországi irodáit üzemeltető gazdasági társaságok alkalmazottai és munkatársai kezelik - egyebek mellett - a Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezései szerinti munkaviszony keretében, a jelen szabályzatban meghatározott cél érdekében.

Az Ön adatai kifejezetten adatfeldolgozónak kinevezett külső és belső jogalanyok által kezelhetőek, amelyek különösen:

  • olyan cégek, amelyek az állásinterjúkat és/vagy az új munkavállalók felvételét szervezik, továbbá a Tecnocasa Franchise hálózat magyarországi irodái közül kiemelten a Casa Profitto Ingatlanközvetítő és Szolgáltató Kft. (székhelye: H-1139 Budapest, Petneházy u. 28. VI. em. 1.);
  • az informatikai szolgáltatásokat ellátó, a Tecnocasa Csoport részét képező Web Consult S.r.l.;
  • a webtárhelyet biztosító Websas.hu Kft. (székhelye: H-1149 Bp. Egressy út 27-29. B. ép. 3.);
  • olyan más cégek, amelyek informatikai és/vagy fejlesztési szolgáltatásokat, valamint szoftverfejlesztést és/vagy karbantartást végeznek.

Az adatok címzettjeinek folyamatosan frissülő listája egyszerűen és ingyenesen beszerezhető az Adatkezelőnek alábbi e-mail címére írt írásbeli kérelem útján:

info@tecnocasa.hu

 

AZ ADATOK TOVÁBBÍTÁSA AZ EURÓPAI UNIÓN KÍVÜLRE

Az adatok továbbításra kerülhetnek nem Európai Uniós tagkülföldi államokba, különösen az Amerikai Egyesült Államokba, amennyiben az adatátvevő a Bizottság által a GDPR 46. cikk (2) bekezdés c és d pontja alapján elfogadott, jóváhagyott általános szerződéses feltételeket aláírja. Az aláírt általános szerződési feltételek egy példánya elérhető az alábbi e-mail címre küldött e-mail útján:

info@tecnocasa.hu

 

AZ ÉRINTETT JOGAI

Kérheti az Adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését, a hiányos adatok kiegészítését vagy az adatok kezelésének korlátozását a GDPR 18. cikkében meghatározott esetekben, valamint tiltakozhat az adatkezelés ellen az Adatkezelő jogos érdekére hivatkozva.

Ön továbbá, amennyiben az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen alapul, és automatizált módon történik, jogosult az adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapni és jogosult kérni, amennyiben technikailag lehetséges, hogy az adatokat egy másik adatkezelő részére továbbítsák korlátozás nélkül.

Ön bármely pillanatban jogosult a felügyeleti hatósághoz panasszal élni, vagy jogosult az alkalmazandó rendelet által meghatározott más védelmet igénybe venni.

Önnek bármikor joga van a direkt marketing célból és/vagy profilozási célból adott hozzájárulás visszavonásához, valamint a marketing célú adatkezelés ellen tiltakozni, ideértve a direkt marketinghez kapcsolódó profilozást is. Továbbra is fennáll a hagyományos kapcsolatfelvételt preferáló érintettek azon lehetősége, hogy megtagadja az automatizált módon történő kapcsolatfelvételt.

Ezen jogok az Adatkezelőhöz címzett írásbeli kommunikáció útján gyakorolhatóak az alábbi e-mail címre:

info@tecnocasa.hu

 

 

 

 

 

 

 

© 2019-2022 Tecnocasa | Tutti i diritti riservati!