• Bejelentkezés

  |

Tájékoztató az ingatlankereslettel kapcsolatos adatok kezeléséről

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ ADATKEZELÉS KAPCSÁN A 2016/679 EU Rendelet (GDPR) 13. CIKKE ALAPJÁN

ADATKEZELŐ

 • A Tecnocasa magyarországi Master Franchise jog birtokosa - Gruppo T.F.M. Kft. (1068 Budapest, Király utca 102.)
 • A Tecnocasa hálózat tagjai, a következő pontban részletezettek szerint.

Azon Tecnocasa irodáknak a listája, amelyek, mint adatkezelők jogosultak az Ön adatainak kezelésére, könnyen és ingyenesen elérhető a Gruppo T.F.M. Kft.részére küldött e-mail útján az következő e-mail címre: info@tecnocasa.hu, vagy megtalálhatóak a www.tecnocasa.huweboldalon.

 MIÉRT KERÜLNEK KEZELÉSRE AZ ADATAI ÉS MI TESZI JOGSZERŰVÉ AZ ADATKEZELÉST?

KÖTELEZŐ-E AZ ADATOK SZOLGÁLTATÁSA?

MENNYI IDEIG TÁROLJUK A SZEMÉLYES ADATAIT?

 1. Ingatlanajánlat
  az Önnel való kapcsolatfelvétel hagyományos (operátor által történő telefonhívás) vagy automatizált (sms, e-mail) módon, azon Tecnocasa iroda által, amely hirdetést tett közzé, valamint az Ön által megjelölt szomszédos kerületekben található Tecnocasa iroda által való kapcsolatfelvétel, új ingatlanajánlatok bemutatása érdekében, amelyek teljesen vagy részben megfelelnek az Ön által megadott feltételeknek (ár, ingatlan típusa, vásárlás/bérlet célja)

Az Ön adatai a Tecnocasa Központi Adatbankjában kerülnek tárolásra, amely adatokhoz hozzáférnek:                           

  • az abban a kerületben található Tecnocasa irodák, amelyekben ingatlant kíván vásárolni/bérelni
  • azon kerületekkel szomszédos kerületekben található Tecnocasa irodák, amelyekben ingatlant kíván vásárolni/bérelni
  • a Gruppo T.F.M. Kft., koordinációs és hálózatirányítási feladatainak ellátása céljából

A fent felsorolt jogalanyok bármelyikre jogosult adatkezelőként eljárni.

Az adatkezelés jogalapja a szerződés teljesítése.
Az adatlapon csillaggal megjelölt adatok szolgáltatása kötelező a fenti célok megvalósítása érdekében, ezért az ezen adatok esetleges biztosításának visszautasítása nem teszi lehetővé azt, hogy a Tecnocasa iroda kapcsolatba lépjen Önnel.

A szolgáltatás igénybevételének idején, illetve a megszűnést követő 10 évig

A fenti tárolási idő lejárta esetén a személyes adatok megsemmisítésre, törlésre vagy anonimizálásra kerülnek, a törlési és backup folyamatokkal összhangban.

 

A KEZELT ADATOK KATEGÓRIÁI

Azon adatok kerülnek kezelésre, amelyek az ajánlatkéréskor bekérésre kerülnek a szolgáltatás igénybevétele érdekében, valamint amelyek esetlegesen később kerülnek bekérésre:

személyes adatok és elérhetőségek (név, vezetéknév, telefonszám, e-mail cím).

AZ ADATOK CÍMZETTJEI

Az adatokat a Tecnocasa alkalmazottai és munkatársai kezelik, amennyiben arra megbízással rendelkeznek a fent meghatározott célból. Ezen alkalmazottak és munkatársak megfelelő végrehajtási iránymutatást kaptak.

Az Ön adatai kifejezetten adatfeldolgozónak kinevezett külső jogalanyok által kezelhetőek, amelyek különösen:

 • az informatikai szolgáltatásokat ellátó, a Tecnocasa Csoport részét képező Web Consult S.r.l.
 • a webtárhelyet biztosító Websas.hu Kft. (1149 Bp. Egressy út 27-29. B/3)
 • illetve más cégek, amelyek informatikai és/vagy fejlesztési szolgáltatásokat, valamint szoftver fejlesztést és/vagy karbantartást végeznek

Az adatok címzettjeinek folyamatosan frissülő listája egyszerűen és ingyenesen beszerezhető az Adatkezelőnek az alábbi e-mail címére küldött írásbeli kérelem útján:

info@tecnocasa.hu

AZ ADATOK TOVÁBBÍTÁSA AZ EURÓPAI UNIÓN KÍVÜLRE

Az adatok továbbításra kerülhetnek nem Európai Uniós tagkülföldi államokba, különösen az Amerikai Egyesült Államokba, amennyiben az adatátvevő a Bizottság által a GDPR 46. cikk (2) bekezdés c és d pontja alapján elfogadott, jóváhagyott általános szerződéses feltételeket aláírta. Az aláírt általános szerződési feltételek egy példánya elérhető az alábbi e-mail címre küldött e-mail útján:

info@tecnocasa.hu

 

AZ ÉRINTETT JOGAI

Kérheti az Adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését, a hiányos adatok kiegészítését vagy az adatok kezelésének korlátozását a GDPR 18. cikkében meghatározott esetekben, valamint tiltakozhat az adatkezelés ellen az Adatkezelő jogos érdekére hivatkozva.

Ön továbbá, amennyiben az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen alapul, és automatizált módon történik, jogosult az adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapni és jogosult kérni, amennyiben technikailag lehetséges, hogy az adatokat egy másik adatkezelő részére továbbítsák korlátozás nélkül.

Ön bármely pillanatban jogosult a felügyeleti hatósághoz panasszal élni, vagy jogosult az alkalmazandó rendelet által meghatározott védelmet igénybe venni.

Ezen jogok az Adatkezelőhöz címzett írásbeli kommunikáció útján gyakorolhatóak az alábbi e-mail címre:

info@tecnocasa.hu

 

© 2019-2022 Tecnocasa | Minden jog fenntarva!