• Bejelentkezés

  |

Tájékoztató a regisztráció során megadott adatok kezeléséről

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ ADATKEZELÉS KAPCSÁN A 2016/679 EU Rendelet (GDPR) 13. CIKKE ALAPJÁN

ADATKEZELŐ

 • A Tecnocasa Franchise hálózat magyarországi irodáit üzemeltető gazdasági társaságok, melyeknek aktuális listásját a tecnocasa.huoldalon találja meg
 • A Tecnocasa magyarországi Master Franchise jog birtokosa - Gruppo T.F.M. Kft. (1068 Budapest, Király utca 102.)

MIÉRT KERÜLNEK KEZELÉSRE AZ ADATAI ÉS MI TESZI JOGSZERŰVÉ AZ ADATKEZELÉST?

KÖTELEZŐ-E AZ ADATOK SZOLGÁLTATÁSA?

MENNYI IDEIG TÁROLJUK A SZEMÉLYES ADATAIT?

 1. Regisztráció a “Fiókom” az Én Tenocasa-m felületre

A www.tecnocasa.huoldalon található „Én Tecnocasa-m” oldalra történő regisztráció és egy személyes tárhely létrehozása, amelyben elérhetőek az alábbiakban felsorolt szolgáltatások;

 1. Hirdetések mentése

A www.tecnocasa.hu oldalon található, Önt érdeklő hirdetések elmentése

 1. Keresési előzmények

Az Ön által kiválasztott követelményeknek megfelelő keresések létrehozása, mentése, módosítása vagy törlése

 1. Profil módosítása

Lehetővé teszi Önnek a www.tecnocasa.huoldalon található adatlapok kitöltését, módosítását, amennyiben erre felhatalmazást ad az „Én Tecnocasa-m” oldalon.

 1. Hírlevél regisztráció

Hírlevél regisztrációs e-mail küldése, amellyel az Ön fiókjához kapcsolódó információkról tájékoztatjuk.

Az adatkezelés jogalapja a szerződés teljesítése.
Az adatlapon csillaggal jelölt adatok megadása kötelező az 1. pontban meghatározott célok elérése érdekében, ezáltal az adatszolgáltatás megtagadása nem teszi lehetővé az „Én Tecnocasa-m” oldalon történő regisztrációt. A 2,3,4, és 5. pontokban meghatározott célokból történő adatszolgáltatás fakultatív, de az adatok meg nem adása vagy a személyes adatok nem teljes és vagy pontatlan megadása, az Ön érdekei és vagy/elvárásaihoz képest szolgáltatások hiányos és/ vagy pontatlan biztosítását eredményezheti.

A szolgáltatás igénybevételének ideje alatt, illetve a megszűnést követő 10 évig.

 1. Figyelmeztető hírlevél

Figyelmeztető hírlevél küldése érdekében az Ön által előzetesen kiválasztott gyakorisággal a www.tecnocasa.huoldalon található hirdetésekkel kapcsolatban, amelyek megfelelnek valamennyi vagy bizonyos, a kereséskor létrehozott és elmentett keresési feltételnek. Bármikor lehetősége van a gyakoriság módosítására a „Keresések mentése” menübe belépve, vagy visszavonni a Figyelmeztető hírlevél küldéséhez való hozzájárulását a Hírlevél menübe belépve.

Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása.
Az adatok szolgáltatása fakultatív. Az adatszolgáltatása elmaradása nem teszi lehetővé, hogy a Tecnocasa Franchise (Gruppo T.F.M. Kft.) Figyelmeztető hírlevelet küldjön Önnek.

A hozzájárulás visszavonásáig

A fenti tárolási idő lejárta esetén a személyes adatok megsemmisítésre, törlésre vagy anonimizálásra kerülnek, a törlési és backup folyamatokkal összhangban.

A KEZELT ADATOK KATEGÓRIÁI

Azon adatok kerülnek kezelésre, amelyek az ajánlatkéréskor bekérésre kerülnek a szolgáltatás igénybevétele érdekében, valamint, amelyek esetlegesen később kerülnek bekérésre:

Regisztráció az Én Tecnocasa-m felületre

e-mail cím, csak Ön által módosítható jelszó

Hirdetések mentése

e-mail cím

Keresések mentése

e-mail cím, valamint az adatbekérő adatlapon bekért adatok (keresett elhelyezkedés; váráslás/bérlet célja; ingatlan típusa; ár; alapterület; helyiségek száma; fürdőszobák száma, energetikai besorolás, fűtés típusa; állapot; garázs rendelkezésre állása; kategória)

Profil Módosítása

e-mail cím, valamint a ‘’Profil módosítása’’ szekcióban található adatlapon esetlegesen szolgáltatott adatok

Hírlevél

e-mail cím

Figyelmeztető Hírlevél

e-mail cím, valamint a ‘Keresési előzmények’’ szekcióban található adatlapon esetlegesen szolgáltatott adatok

AZ ADATOK CÍMZETTJEI

Az adatokat kizárólag a Tecnocasa alkalmazottai és munkatársai kezelik, amennyiben arra megbízással rendelkeznek a fent meghatározott célból. Ezen alkalmazottak és munkatársak és megfelelő végrehajtási iránymutatást kaptak.

Az Ön adatai kifejezetten adatfeldolgozónak kinevezett külső jogalanyok által kezelhetőek, amelyek különösen:

 • olyan cégek, amelyek hírlevél küldő szolgáltatásokat nyújtanak
 • az informatikai szolgáltatásokat ellátó, a Tecnocasa Csoport részét képező Web Consult S.r.l.
 • a webtárhelyet biztosító Websas.hu Kft. (1149 Bp. Egressy út 27-29. B/3)
 • olyan más cégek, amelyek informatikai és/vagy fejlesztési szolgáltatásokat, valamint szoftver fejlesztést és/vagy karbantartást végeznek

Az adatok címzettjeinek folyamatosan frissülő listája egyszerűen és ingyenesen beszerezhető az Adatkezelőnek alábbi e-mail címére írt írásbeli kérelem útján:

info@tecnocasa.hu

 

AZ ÉRINTETT JOGAI

Ön kérheti az Adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését, a hiányos adatok kiegészítését vagy az adatok kezelésének korlátozását a GDPR 18. cikkében meghatározott esetekben, valamint tiltakozhat az adatkezelés ellen az Adatkezelő jogos érdekére hivatkozva.

Ön továbbá, amennyiben az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen alapul és automatizált módon történik, jogosult az adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapni és jogosult kérni, amennyiben technikailag lehetséges, hogy az adatokat egy másik adatkezelő részére továbbítsák korlátozás nélkül.

Ön bármely pillanatban jogosult a felügyeleti hatósághoz panasszal élni, vagy jogosult az alkalmazandó rendelet által meghatározott védelmet igénybe venni.

Ezen jogok az Adatkezelőhöz címzett írásbeli kommunikáció útján gyakorolhatóak az alábbi e-mail címre:

info@tecnocasa.hu

A HOZZÁJÁRULÁS VISSZAVONÁSA

Önnek joga van bármely pillanatban visszavonni a Figyelmeztető hírlevél és az Ügyféltájékoztató hírlevél fogadásához adott hozzájárulását a Newsletter részre történő belépéssel vagy az Adatkezelőnek küldött írásbeli kérelem által, az Adatkezelő e-mail címére: info@tecnocasa.hu

 

© 2019-2022 Tecnocasa | Minden jog fenntarva!