• Bejelentkezés

    |

Adatkezelési szabályzat

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

A Gruppo T.F.M. Kft.(a továbbiakban: Tecnocasa) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről szóló  EU 2016/679 Rendelet (a továbbiakban: GDPR) ,valamint a 95/46/EK irányelv szerinti 29.-es munkacsoport 2/2001. számú ajánlása alapján szolgáltat bizonyos információkat a személyes adatok kezelése kapcsán a www.tecnocasa.hu (a továbbiakban: Honlap) meglátogatása okából.

 

ADATKEZELŐ

 

Az adatkezelő a Gruppo T.F.M. Kft., melynek székhelye: 1068 Budapest, Király utca 102.

 

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGALAPJA AZ ADATOK TÁROLÁSÁNAK IDŐTARTAMA

 

  • Böngészési adatok

Az informatikai rendszerek és a weboldalak működésében résztvevő szoftverműveletek normál működésük során személyes adatokat gyűjtenek, mely adatok átvitele implicit kommunikációs protokoll segítségével történik. Olyan információkról van szó, amelyek nem az érdekeltekhez kapcsolódnak, de természetüknél fogva, feldolgozásuk által, valamint harmadik személy tulajdonában lévő adatokkal összekapcsolva, alkalmasak a felhasználók azonosítására.

Ebbe az adatkategóriába tartoznak az IP címek, vagy a felhasználók által használt domain nevek, amelyek a Honlapokhoz kapcsolódnak, a lekért források UNI (Uniform Resource Identifier) jelölése, a lekérés ideje, a benyújtott szerverlekérés módja, a válaszban kapott fájl mérete, a szerver válasz státusztát jelölő számkód (sikeres, hiba stb.) és más operációs rendszerrel és informatikai környezettel kapcsolatos paraméterek.

Ezen adatok kizárólag a honlapok használatára és a megfelelő működésre vonatkozó anonim statisztikai információk kinyerése érdekében kerülnek felhasználásra és a feldolgozásuk után azonnal törlésre kerülnek.

Az adatok felhasználhatóak a Honlapokban okozott károkkal kapcsolatos, feltételezett számítógépes bűncselekményeknél, a felelősség megállapításához.

Az adatkezelés jogalapja az adatkezelő jogos érdeke.

  • Süti

A Honlapokon használt sütikkel kapcsolatos információk a következő url címen érhetőek el (Süti szabályzat)

  • Önként szolgáltatott adatok

A Honlap néhány szekciójában személyes adatok kerülnek bekérésre. Ezekben az esetekben egy adatkezelési tájékoztató kerül rendelkezésre bocsátásra a személyes adatok kezelésével kapcsolatban, a GDPR 13. cikke alapján, az egyes megvalósuló adatkezelések és ezen adatkezelések céljainak vonatkozásában.

 

AZ ADATOK SZOLGÁLTATÁSA

 

A fentiekben részletezett a böngészési adatokon és a GDPR 13. cikke alapján meghatározott adatkezelési tájékoztatókban meghatározottakon kívüli, egyéb célokat szolgáló adatszolgáltatás fakultatív. Az adatszolgáltatás hiánya ezen más célok megvalósulását lehetetlenné tehetik.

AZ ADATOK CÍMZETTJEI

Az adatokat - az adatkezelő útján - a Tecnocasa Franchise hálózat magyarországi irodáit üzemeltető gazdasági társaságok alkalmazottai és munkatársai kezelik - egyebek mellett - a Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezései szerinti munkaviszony keretében, a jelen szabályzatban meghatározott cél érdekében.

Az Ön adatai kifejezetten adatfeldolgozónak kinevezett külső és belső jogalanyok által kezelhetőek, amelyek különösen:

  • olyan cégek, amelyek az állásinterjúkat és/vagy az új munkavállalók felvételét szervezik, továbbá a Tecnocasa Franchise hálózat magyarországi irodái közül kiemelten a Casa Profitto Ingatlanközvetítő és Szolgáltató Kft. (székhelye: H-1139 Budapest, Petneházy u. 28. VI. em. 1.);
  • az informatikai szolgáltatásokat ellátó, a Tecnocasa Csoport részét képező Web Consult S.r.l.;
  • a webtárhelyet biztosító Websas.hu Kft. (székhelye: H-1149 Bp. Egressy út 27-29. B. ép. 3.);
  • olyan más cégek, amelyek informatikai és/vagy fejlesztési szolgáltatásokat, valamint szoftverfejlesztést és/vagy karbantartást végeznek.

Az adatok címzettjeinek folyamatosan frissülő listája egyszerűen és ingyenesen beszerezhető az Adatkezelőnek alábbi e-mail címére írt írásbeli kérelem útján:

info@tecnocasa.hu

 

AZ ADATOK TOVÁBBÍTÁSA AZ EURÓPAI UNIÓN KÍVÜLRE

 

Az adatok továbbításra kerülhetnek nem Európai Uniós tagkülföldi államokba az Európai Bizottság által, a GDPR 45. cikke alapján elfogadott megfelelőségi határozata alapján vagy amennyiben az adatátvevő a Bizottság által a GDPR 46. cikk (2) bekezdés c, és d, pontja alapján elfogadott, jóváhagyott általános szerződéses feltételeket aláírja.

Az alkalmazott garancia egy példánya elérhető az alábbi e-mail címek valamelyikére küldött e-mail útján:

info@tecnocasa.hu

AZ ADATKEZELÉS MÓDJA

 

Az Ön személyes adatai automatizált módon kerülnek kezelésre az adatkezelési cél teljesítéséhez szigorúan szükséges ideig.

Speciális biztonsági intézkedések kerültek előírásra az adatok elvesztése, a jogosulatlan és nem megfelelő használat és jogosulatlan felhasználás megelőzése érdekében.

 

AZ ÖN JOGAI

 

Ön kérheti az Adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését, a hiányos adatok kiegészítését vagy az adatok kezelésének korlátozását a GDPR 18. cikkében meghatározott esetekben, valamint tiltakozhat az adatkezelés ellen az Adatkezelő jogos érdekére hivatkozva. Ön továbbá, amennyiben az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen alapul, és automatizált módon történik, jogosult az adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapni és jogosult kérni, amennyiben technikailag lehetséges, hogy az adatokat egy másik adatkezelő részére továbbítsák korlátozás nélkül.

Ön bármikor jogosult a felügyeleti hatósághoz panasszal élni, vagy jogosult az alkalmazandó rendelet által meghatározott védelmet igénybe venni. Ezen jogok az Adatkezelőhöz címzett írásbeli kommunikáció útján gyakorolhatóak a fenti címeken vagy e-mailben:

info@tecnocasa.hu

© 2019-2022 Tecnocasa | Minden jog fenntarva!