Közlemény

 A Budapest Környéki Törvényszék a 9.G.40.143/2017/9. számú ítéletével megállapította, hogy Casa Futura Ingatlanforgalmazó Kft. – mely a TECNOCASA franchise hálózat tagja – által alkalmazott„Közvetítői szerződés ingatlan értékesítésére” elnevezésű blankettaszerződés alábbi rendelkezései a Casa Futura Kft.-vel szerződő valamennyi fogyasztóra kiterjedő hatállyal érvénytelenek:

 
- A szerződés 4. pontjának azon szövegrészlete, mely szerint „...vele való közlésétől számított 3 napon belül...”
 
- A szerződés 8. e) pontja, mely szerint „...a Megbízó a közvetítői megbízást a 3.) pontban foglalt határidő lejárta előtt felmondja.”
 
- A szerződés 16. pontjának azon szövegrészlete, mely szerint „...a Közvetítő székhelye szerinti illetékes bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.”
 
Az Általános Szerződési Feltételek 4. pontjának megjelölt rendelkezése azért tisztességtelen, mert a fogyasztó számára túlságosan és indokolatlanul rövid határidőt biztosít a vételi ajánlat elfogadására. A 8. e) pontba foglalt rendelkezés a bizonyítási terhet a fogyasztó hátrányára változtatja meg, mert a fogyasztót felmondása esetére kártérítés fizetésére kötelezi úgy, hogy annak mértékét nem a Megbízottnak kell bizonyítania, hanem a fogyasztónak kell igazolnia, hogy a közvetítőnek nem merült fel a szerződésben meghatározott mértékű kára. A 16. pontban foglalt rendelkezés azért tisztességtelen, mert a fogyasztóval szerződő fél székhelye szerinti bíróság illetékességét köti ki, ezáltal megnehezíti a fogyasztó igényérvényesítési lehetőségeit.

© 2013 Minden jog fenttartva - Gruppo T.F.M Kft. : H-1068 Budapest, Király utca 102. - tecnocasa.hu | Oldaltérkép | Mobil nézet