Közlemény

A Fővárosi Törvényszék jogerős ítéletében megállapította, hogy az alperes által fogyasztói
szerződésben alkalmazott alábbi feltételek valamennyi szerződő félre kiterjedő hatállyal
érvénytelenek:
 
„Ön a szerződést nem mondhatja fel, ha a közvetítői szolgáltatást 14 napon belül teljesítjük”
(kizárólagos ingatlanközvetítői szerződésben alkalmazott 1. számú melléklet a) pont utolsó
mondata).
 
A kikötés azért érvénytelen, mert jogszabályba ütköző módon kizárja a fogyasztó felmondását.
 
„Megbízó hozzájárul, hogy a személyes adatait a Közvetítő az adatkezelési szabályzata alapján
kezelje.” (Közvetítői szerződés elnevezésű kizárólagos értékesítésre vonatkozó megállapodás 14. pontja);
 
„Megbízó hozzájárul, hogy személyes adatait a Közvetítő az általa megismert adatkezelési
szabályzata alapján kezelje” (Közvetítői szerződés elnevezésű, általános és félkizárólagos
értékesítésre vonatkozó megállapodás 15. pontja)
 
„Megbízó hozzájárul, hogy személyes adatait a Közvetítő a adatkezelési szabályzat alapján kezelje.”
 
A kikötés azért érvénytelen, mert a nyilatkozat rendeltetésével nem egyeztethető össze, hogy a
fogyasztó blankettaszerződésben járul hozzá adatai kezelésére olyan szabályzat alapján, amely nem része a megállapodásnak.
 
„Megbízó tudomásul veszi és elfogadja, hogy - a megbízás kizárólagos jellegére is tekintettel - a Ptk. 6:531 §-a szerinti általános kártérítés megfizetésére köteles a közvetítő részére, az alábbi
esetben: (…)
e) a Megbízó a közvetítői megbízást a 3., pontban foglalt határidő lejárta előtt felmondja”
(kizárólagos értékesítésre vonatkozó szerződés 8. pontja);
A kikötés azért tisztességtelen, mert a fogyasztót differenciálatlanul kötelezi általános kártérítés
megfizetésére és felmondási jogát korlátozza.
 
„Jelen szerződésből fakadó tárgyalásos úton nem rendezhető minden jogvita elbírálására a Felek a Közvetítő székhelye szerint illetékes bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki” (kizárólagos értékesítésre vonatkozó Közvetítői szerződés elnevezésű megállapodás 16. pont)
A kikötés azért tisztességtelen, mert korlátozza a fogyasztó igényérvényesítési lehetőségét.
 
„Amennyiben jelen pont szerinti tájékoztatási kötelezettséget Megbízó elmulasztja, úgy kötbér
fizetésére köteles, melynek mértéke 100.000 Ft” (általános és félkizárólagos értékesítésre vonatkozó Közvetítői szerződés elnevezésű megállapodás 11. pont.
A kikötés azért tisztességtelen, mert túlzott mértékű kötbér megfizetésére kötelezi a fogyasztót.

© 2013 Minden jog fenttartva - Gruppo T.F.M Kft. : H-1068 Budapest, Király utca 102. - tecnocasa.hu | Oldaltérkép | Mobil nézet