Közlemény

 „ A bíróság a Mille-Case Ingatlanközvetítő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal (1024 Budapest, Fillér u. 8.) szerződő valamennyi félre kiterjedő hatállyal megállapította, hogy a Mille-Case Ingatlanközvetítő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1024 Budapest, Fillér utca 8.) által ingatlanközvetítésre alkalmazott alábbi általános szerződési feltételek tisztességtelenek ezért érvénytelenek:

>> Ön a szerződést nem mondhatja fel, ha a közvetítői szolgáltatást 14 napon belül teljesítjük<< (1.sz. melléklet ingatlanközvetítői szerződéshez a) pont utolsó mondata)

>>a megbízó a közvetítői megbízást a 3. pontban foglalt határidő lejárta előtt felmondja<<

 Közvetítői szerződés ingatlan értékesítésére 8. e) pont)

>>Jelen szerződésből fakadó tárgyalásos úton nem rendezhető minden jogvita elbírálására a Felek a Közvetítő székhelye szerint illetékes bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki<<

(Közvetítői szerződés ingatlan értékesítésére 16. pont)

Az érvénytelenség megállapítása nem érinti azokat a szerződéseket, amelyeket 2016. március 30. napjáig már teljesítettek.

A tisztességtelenség oka, hogy a fenti kikötések sértik a fogyasztók jogszabály által biztosított felmondási jogát, továbbá a fogyasztók igényérvényesítési lehetőségeit.”

© 2013 Minden jog fenttartva - Gruppo T.F.M Kft. : H-1068 Budapest, Király utca 102. - tecnocasa.hu | Oldaltérkép | Mobil nézet